حضور سیم و کابل مشهد در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی